General Code Enforcement

Processering af parkeringsafgifter

Integration med tredjeparts systemer

 

Schweers forstår nødvendigheden af integration med eksterne systemer. Som oftest vil der brug for at udveksle data med et debitor system, hvor håndteringen af indbetalinger og rykkerskrivelser varetages. Schweers understøtter en bred vifte af debitorsystemer som eksempelvis, KMD Debitor, Fujitsu Prisme, Vägverkat, Höjab, Navision og mange flere.

Der kan også være behov for integration til andre tjenester, som vagterne anvender i deres daglige arbejde som eksempelvis mobil parkering systemer. Schweers understøtter, bare for at nævne nogen få operatører, Easypark, Siemens, Yellow Brick og Pentia.

Systemet er i høj grad konfigurerbart til andre tjenester. Kontakt os og hør hvordan vi kan opfylde netop dit behov.

Data Processering

Effektiv datahåndtering til parkeringsovervågning


Det verdenskendte Politess Office system er let konfigurerbart for installationer lige fra en enkelt parkeringsvagt til store byer med flere hundrede, private virksomheder, kommunale myndigheder og politiet til at håndhæve parkeringsregler effektivt. Korrekt håndhævelse sikrer overholdelse af parkerings, miljømæssige og andre forskrifter, der fører til forbedret offentlig sikkerhed, øget trafik flow og øget tilgængelighed af parkeringspladser.

Parkeringsafgifter kan indsamles af parkeringsvagter eller politi ved hjælp af en håndholdt computer som X600 eller Ticketman, der begge er i stand til at udskrive en papirbillet, der overlades til køretøjet. Intelligensen på den håndholdte computer sikrer, at en række nødvendige kontroller foretages på samtlige afgifter. Samtidig elimineres ukorrekte angivelser, og derved sikres tillid til parkeringsafgiftens nøjagtighed i henhold til gældende retspraksis.

Data overføres fra alle de håndholdte, enten via en docking station eller umiddelbart via GPRS eller 3G til en central server, hvorfra det kan sendes videre til et af de mange forskellige finansielle systemer. Data er også gemt i Politess Office til rådighed for vores avancerede og kraftfulde statistiske indberetningsværktøjer. Vores fleksible datahåndtering gør det nemt at konfigurere håndterminalerne og integere dataudveksling med mange forskellige back office systemer.

Politess systemet er også i stand til at understøtte mobiltelefon og SMS baserede parkeringsløsninger samt GPS baseret overvågning af parkeringsvagterne i real-tid.